con1_meny_top_over.png  con1_meny_top_shadow.png
A.P. Teknik-Konsult AB
con1_meny_top_under.png

   

 

Kontrollansvarig

Jag är certifierad kontrollansvarig enligt Plan- och Bygglagen, med behörighet K.

Certifikatsnummer 5377 utfärdat av KIWA Sverige AB

Medlem i SBR:s KA grupp samt KARF Kontrollansvarigas Riksförening

Läs mer på Boverkets hemsida om Kontrollansvar

 
   

© A.P. Teknik-Konsult AB | 070-542 61 06 | bjorkhaga@telia.com | Hemsida med Sitoo